premium.pl : domeny, giełda domen, aukcje domen
Jak sortujemy wyniki?
 
 
 
Purchase document:
VAT invoice from premium.pl
Seller:

 
 
 
 
 
Odwiedzin oferty:
72104
 
 
 
 
Opis oferty
Domena blik.pl jest na sprzedaż

Czy wiesz, że Premium.pl gwarantuje przekazanie domeny blik.pl w ciągu 60 minut od momentu zaksięgowania należności? Zarejestruj konto i postępuj zgodnie z regulaminem Premium.pl, a już za chwilę będziesz mógł zarządzać nową e-inwestycją.

Wyślij propozycję ceny zakupu domeny blik.pl

Jeśli Twoja propozycja będzie zbliżona do naszych oczekiwań, to otrzymasz odpowiedź. Proces negocjacji możliwy jest tylko poprzez system Premium.pl. To bezpieczny sposób na przeprowadzenie całości procesu zmiany abonenta domeny.

Domena a identyfikacja marki

Domena z polską końcówką to synonim bezpieczeństwa i PODSTAWOWY element identyfikacji marki dla Klientów w tym kraju. Chcesz kreować bezpieczne usługi / sprzedaż poprzez sieć Internet? Zadbaj o prawidłową rozpoznawalność. Jeśli traktujesz poważnie e-biznes, traktuj poważnie Klientów.


–––––

The domain blik.pl is for sale

Did you know that Premium.pl guarantees the transfer of the blik.pl domain within 60 minutes from the moment the payment is credited? Register an account and follow the Premium.pl regulations, and shortly you will be able to manage your new e-investment.

Send your proposal for the purchase price of the blik.pl

If your proposal is close to our expectations, you will receive an answer. The negotiation process is possible only through the Premium.pl system. This is a safe way to carry out the entire process of changing the domain subscriber.

Domain and brand identification

A domain with a Polish ending means security and is a BASIC element of brand identification for customers in this country. Do you want to make safe services / sales via the Internet? Take care of proper recognition. If you treat e-business seriously, treat your customers the same way, too.


 
 
Parametry domeny
Data rejestracji domeny:
Data wygaśnięcia domeny: