Zgodnie z art. 24 ust. 2 Aktu o Usługach Cyfrowych (AUC) informujemy, że średnia liczba odbiorców usług premium.pl w Unii Europejskiej wynosi 175 tys. (stan na luty 2024). Liczba ta została ustalona na podstawie metodyki opisanej w AUC w oparciu o dane z Google Analytics i oszacowane przez premium.pl.

Niniejsza informacja służy wyłącznie wykonaniu obowiązku spoczywającego na premium.pl jako platformie internetowej zgodnie z AUC. Ma ona na celu wsparcie organów publicznych w identyfikacji bardzo dużych platform internetowych.

Formularz do zgłaszania naruszeń znajduje się tutaj.