premium.pl : domeny, giełda domen, aukcje domen

Regulaminy obowiązujące od dn. 23.12.2014

Inne regulaminy

1). W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem od dnia 23.12.2014 zastosowanie znajduje Regulamin Serwisu premium.pl, dostępny na stronie http://premium.pl/regulaminy/regulamin-serwisu

2). W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem od dnia 23.12.2014 zastosowanie znajduje Regulamin Serwisu premium.pl, dostępny na stronie http://premium.pl/regulaminy/regulamin-serwisu oraz Regulamin Giełdy Nazw Domen, dostępny na stronie http://premium.pl/regulaminy/regulamin-gieldy

3). Przez Regulamin Serwisu premium.pl rozumie się od dnia 23.12.2014 Regulamin Serwisu premium.pl, dostępny na stronie http://premium.pl/regulaminy/regulamin-serwisu, zaś przez Regulamin Przechwytywania Nazw Domen rozumie się od dnia 23.12.2014 Regulamin Przechwytywania Nazw Domen, dostępny na stronie http://premium.pl/regulaminy/regulamin-przechwytywania

4). Przez Regulamin Serwisu premium.pl oraz Regulamin Rejestracji i Utrzymania Domen oraz Regulamin Hostingu rozumie się od dnia 23.12.2014 Regulamin Serwisu premium.pl, dostępny na stronie http://premium.pl/regulaminy/regulamin-serwisu, zaś przez Regulaminy Kuponów rozumie się od dnia 23.12.2014 Regulamin Promocji Kody Rabatowe, dostępny do pobrania

Przez użyty dotychczas w regulaminach zwrot premium.pl Przemysław Bojczuk Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie należy od dnia 1 września 2015 roku rozumieć premium.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która powstała z dniem 1 września 2014 roku w trybie przekształcenia na podstawie art. 551 § 1 ksh spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 553 § 1 ksh premium.pl Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują wszystkie prawa i obowiązki premium.pl Przemysław Bojczuk Spółki komandytowej, co oznacza, iż stała się ona z mocy prawa stroną wszystkich umów zawartych dotychczas przez premium.pl Przemysław Bojczuk Spółkę komandytową.